Met onder meer windturbineparken en een warmtenetwerk gaat Rotterdam voor 20 procent bijdragen in het zogeheten Energieakkoord om tot duurzame groei te komen. 

Dat staat in het RCI Actieplan Energie dat de Rotterdamse milieuwethouder Alexandra van Huffelen vrijdag heeft gepresenteerd.

Eén van de doelstellingen om het traditionele energieverbruik omlaag te brengen, is de uitbreiding van een leidingennetwerk waarin onder meer warm water als energie tussen de haven, stad en omringende gebieden stroomt, zo staat in het plan.

Het netwerk, waarin ook CO2 en stoom wordt gebracht, verbindt naast havenbedrijven ook huishoudens, de glastuinbouwsector en andere bedrijven met elkaar.

Windpark

Vrijdag is ook het plan gepresenteerd voor een windpark langs de Nieuwe Waterweg, tussen de Oranjepolder in Maassluis en de Maeslantkering. Er komen acht turbines die straks stroom opleveren voor ruim 30.000 huishoudens. Bewoners wordt de mogelijkheid geboden via obligaties te investeren in het park.

Verder wil het stadsbestuur en zijn partners vooral energiebesparende maatregelen nemen in bestaande woningen en elektrisch vervoer stimuleren en zo ook het gebruik van LNG in de binnenvaart, kustscheepvaart en bij het vrachtvervoer.

Werkgelegenheid

Door alle energiebesparingsmaatregelen ontstaat ook meer werkgelegenheid. Van Huffelen: ''Alleen al in de regio Rotterdam gaat het naar schatting om tweeduizend tot drieduizend banen. Ook maakt een beter milieu Rotterdam aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven. In de periode 2010 tot 2013 werd al voor meer dan 350 miljoen euro in duurzame projecten geïnvesteerd. Het ging hierbij grotendeels om private investeringen."