De Britse overheid roept de Europese Unie op om voor 2030 als doel te stellen 50 procent minder broeikasgassen uit te stoten.

Dit zou blijken uit documenten die in bezit zijn van persbureau Reuters.

Naar verluidt zou de Europese Unie een doelstelling van 40 procent ten opzichte van het niveau in 1990 onderzoeken.

De Britten stellen voor om dit voornemen aan te vullen tot 50 procent door meer emissierechten uit de markt te halen.

Naar verwachting komt de EU aan het einde van dit jaar met nieuwe klimaatdoelen voor na 2020. Bedrijven en overheden hebben al eerder opgeroepen snel met een nieuw mikpunt te komen omdat de markt zekerheid nodig heeft.

De Britse regering is ambitieus in het beleid tegen klimaatverandering. In 2050 moet het land 80 procent minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990.

In samenwerking met de Groene Courant