De aanpassingen in een windmolenpark in de Noordzee die minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD) eerder goedkeurde, mogen doorgaan. Een beroep van de Vereniging van Strandpachters en een aantal particulieren om de vergunning voor de wijzigingen in te trekken wees de Raad van State woensdag af.

De veranderingen behelzen onder meer hogere windmolens. Wel worden er minder geplaatst: 43 in plaats van 51. De Vereniging van Strandpachters en de zes particulieren vrezen dat het uitzicht vanaf het land door de hoge turbines wordt aangetast. Ook zijn de strandpachters bang dat Zandvoort daardoor minder bezoekers zal trekken.

De raad verklaarde het beroep van de vereniging en de particulieren echter niet-ontvankelijk omdat de partijen geen belanghebbenden zijn. "Gelet op de afstand tot het windturbinepark en de hoogte van de turbines zijn de klagers niet rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken", zo oordeelde de raad.

De rechtbank in Rotterdam oordeelde eerder hetzelfde. Ook daarvan oordeelde de Raad van State woensdag dat dit een correct besluit was.

Eneco

Het windmolenpark Luchterduinen, 23 kilometer uit de kust tussen Noordwijk en Zandvoort, wordt ontwikkeld door Eneco en moet vanaf 2015 duurzame energie gaan opwekken.

Het park zal energie moeten gaan opwekken voor bijna 150 duizend huishoudens. Volgens Eneco zijn de windmolens echter alleen bij helder weer zichtbaar voor mensen met heel goede ogen.