De manier waarop Europa bio-energie wint, is lang niet altijd even milieuvriendelijk. 

Dat stelt het Europees Milieuagentschap (EMA) in een woensdag gepresenteerd rapport. Het EMA vindt dat de Europese Unie (EU) in haar beleid duidelijk voor een duurzame insteek moet kiezen.

Biomassa speelt een belangrijke rol in de plannen van de EU om de energieproductie schoner te maken. Om zo duurzaam mogelijk aan bio-energie, oftewel energie die wordt gewonnen uit plantaardig materiaal (biomassa), te komen, zouden EU-landen meer restafval vanuit de land- en bosbouw in moeten zetten, zeggen de onderzoekers.

Het speciaal verbouwen van gewassen als biomassa en het gebruik daarvan als brandstof voor transport zijn juist inefficiënte manieren om energie te winnen.

Het verbouwen van planten om die te gebruiken voor de productie van bio-energie doet de verminderde uitstoot van CO2 deels teniet, zo stelt het rapport. Het land wordt dan namelijk niet gebruikt voor het verbouwen van voedsel.

Bovendien wordt er vaak nieuw land ontgonnen, zoals bos, om daar zogenoemde energiegewassen te verbouwen. ''Dat schaadt de biodiversiteit en vergroot de uitstoot van broeikasgassen’’, stelt het EMA.

Restproducten

Het EMA adviseert om meer organisch afval in te zetten als biomassa, zoals takken die overblijven bij bosbouw en restproducten van papier- en houtfabrieken.

Ook afval van de landbouw kan prima worden ingezet, omdat het geen extra uitstoot van broeikasgassen oplevert. Als deze biomassa fossiele brandstoffen vervangt bij het opwekken van energie, daalt de uitstoot van CO2 dus.

Ook kan dezelfde hoeveelheid biomassa een heel ander resultaat opleveren, afhankelijk van het gebruik. ''De meest doelmatige manier om biomassa in te zetten, is gebruik voor verhitting, het opwekken van elektriciteit en het maken van zogenoemde tweede generatie biobrandstoffen’’, aldus het rapport.

Eerste generatie biobrandstoffen voor transport, oftewel biodiesel gewonnen uit onder meer verschillende plantaardige oliën en granen, zijn juist niet efficiënt.