De uitstoot van broeikasgassen door de energieproducenten is vorig jaar gestegen naar hoogterecord. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) nam de CO2-uitstoot toe met 1,4 procent.

Wel was de uitstoot in de Verenigde Staten het laagst sinds halverwege de jaren negentig, doordat vaker meer gas en minder kolen wordt verstookt.

De energiesector stootte in 2012 volgens het IEA 31,6 gigaton (een miljard ton) broeikasgassen uit. Dat is twee derde van de totale mondiale uitstoot. China is verantwoordelijk voor de meeste broeikasgassen, maar de stijging van de uitstoot was de laagste in de afgelopen tien jaar. China zet steeds meer in op duurzame energie.

Het IEA stelt dat klimaatverandering naar onderen is gezakt op het prioriteitenlijstje van de politiek. Het agentschap stelt enkele maatregelen voor om de uitstoot terug te dringen. Het wil onder meer dat de inzet van de meest verbruikende kolencentrales gestopt wordt. Ook moeten subsidies op fossiele energie beëindigd worden.