De overheid, werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland starten samen een project om ervoor te zorgen dat bestaande gebouwen een tweede of derde leven kunnen krijgen.

Volgens de organisaties is steeds vaker de vraag of gebouwen een tweede of derde leven kunnen krijgen, maar ontbreekt nog een goede methode om dit ook mogelijk te maken. 

Zo zou in de ontwerpfase van een gebouw al beter nagedacht moeten worden hoe een gebouw langduriger in gebruik kan zijn.

In het najaar hopen de organisaties betere richtlijnen hiervoor opgesteld te hebben. Verschillende bedrijven in de bouwsector en andere deskundigen zal om hun mening worden gevraagd.