DEN HAAG - De energierevolutie in Nederland verloopt niet zo snel als in andere Europese landen. Wil ons land de eigen doelstelling halen van 16 procent duurzame energie in 2020, dan moet er nog heel veel gebeuren.

Dat zegt hoogleraar Kornelis Blok van de Universiteit Utrecht.

Uit cijfers van het CBS bleek maandag dat in 2012 iets meer elektriciteit is opgewekt uit windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa. De productie steeg van 12 miljard kilowattuur in 2011 naar 12,2 miljard kWh in 2012, zo'n 10 procent van het totaal.

"Op het gebied van groene stroom is Nederland het verst gevorderd'', concludeert de energie-expert. Hij wijst er echter op dat duurzame elektriciteit maar een deel is van de doelstelling. Zo moet ook de warmtevoorziening voor huizen en industrie en de brandstof voor voertuigen 'groener'.

Beleid

In totaal is ongeveer 4 procent van de huidige energievoorziening duurzaam. Volgens Blok loopt Nederland in zowel absolute cijfers als in groei inmiddels behoorlijk achter. Dat komt vooral door het beleid, dat niet consequent is geweest.

Zo kwam de financiële prikkel om te verduurzamen in Nederland uit de schatkist van de overheid. Als bezuinigingen nodig waren, werden de duurzaamheidssubsidies het slachtoffer.

Duitsland

Dé grote koploper qua groeicijfers voor duurzame energie is Duitsland, net als Nederland geen traditioneel 'duurzaam' land. De oosterburen hebben hun goede resultaten volgens Blok juist te danken aan consequent beleid, dat al in 1990 is ingezet. Duitsers betalen een opslag op hun energierekening waarmee duurzame initiatieven konden worden betaald.

Volgens de hoogleraar kan Nederland de doelstelling voor 2020 op het randje nog wel halen "maar dan moet er nog ontzettend veel gebeuren''. Volgens hem is de financiële stimulering door het kabinet op de rails gezet en gaat die in Nederland ook steeds meer komen van de gebruikers.

Groei

Een punt van zorg is wel het tempo waarin vergunningen worden afgegeven voor bijvoorbeeld windmolenparken. Dat neemt vaak vele jaren in beslag.

"De groei van duurzame energie is gigantisch wereldwijd, de prijs daalt daarom snel'', vertelt Blok. De overgang is volgens hem onder meer nodig omdat de levering van fossiele brandstoffen onzekerder wordt en de prijzen stijgen. Ook het milieu is gediend bij groene energie.

Europa doet het volgens hem over het geheel goed, maar is haar koppositie inmiddels kwijtgeraakt aan China. Dat land is als gebruiker en producent van groene energie wereldleider. Dat komt onder meer door de lage lonen en de kennis die het relatief snel heeft opgebouwd.