LAXENBURG/LONDEN - Hoe langer politici wachten met het nemen van maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, hoe duurder en ondoelmatiger de maatregelen worden. Onmiddellijk actie ondernemen is daarom het effectiefst en goedkoopst.

Dit staat in een rapport dat donderdag in het wetenschapstijdschrift Nature is gepubliceerd.

Het vloeit voort uit onderzoek van het IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) in Oostenrijk, de ETH (Technische Hogeschool van het Eedgenootschap) in Zwitserland en NCAR (Nationaal Centrum voor Atmosferisch Onderzoek) in de VS.

Maar liefst 190 regeringen hebben in 2010 afgesproken ernaar te streven de veronderstelde stijging van de temperaturen te beperken tot 2 graden Celsius.

De grote vraag is volgens onderzoeksleider Keywan Riahi van het IIASA wanneer politici serieus werk maken van het voornemen. De kans dat dit doel wordt gerealiseerd, neemt snel af.

Na een bepaald moment is de kans dat het lukt om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden, heel erg klein. Over 20 jaar bijvoorbeeld is die kans minimaal, zo stelt het onderzoeksrapport.