Klein akkoord op klimaattop Doha

DOHA - Landen die meedoen an de VN-klimaatconferentie in Qatar, hebben een minimaal akkoord bereikt. Afgesproken is het Kyoto Protocol over CO2-uitstoot, dat dit jaar afloopt, tot 2020 te verlengen. 

Nieuwe afspraken over de uitstoot en maatregelen tegen de opwarming van de aarde werden niet gemaakt.

Lang niet alle geïndustrialiseerde landen conformeren zich aan het Kyoto II, zoals ook veel staten niet aan het eerste protocol deelnamen. Behalve de 27 staten van de EU zijn er nog ongeveer 10 landen die meedoen.

Grote staten (en vervuilers) als Verenigde Staten, Rusland, Japan en Canada blijven buiten het protocol. De landen die zich wel conformeren zijn goed voor ongeveer 15 procent van de wereldwijde uitstoot.

Moeizaam

Het akkoord over het protocol kwam tot stand na moeizame en sterk uitgelopen onderhandelingen. De landen gingen door het akkoord geen nieuwe verplichtingen aan om de uitstoot te verminderen. Voor het slagen van de klimaattop was het bereiken van een overeenkomst, hoe minimaal ook, van essentieel belang.

Een eerdere poging om het Kyoto Protocol te verlengen, mislukte in 2009 in Kopenhagen. De landen hebben nu tot 2020 de tijd een nieuw klimaatakkoord te formuleren dat dan in werking moet treden.

Lees meer over:
Tip de redactie