DEN HAAG - De elektriciteitsproductie in Nederland is vorig jaar met 4 procent gedaald tot 113 miljard kilowattuur, de eerste daling in vier jaar tijd.

Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend.

De daling is vooral toe te schrijven aan een lagere productie (7 procent) bij de centrales die elektriciteit opwekken met fossiele brandstoffen.

Dat kwam door een combinatie van gestegen brandstofprijzen en een hoger aanbod van binnenlandse hernieuwbare elektriciteit en stroom uit het buitenland.

Het totale verbruik van elektriciteit steeg licht in 2011.

Hernieuwbare energie

De productie van hernieuwbare elektriciteit steeg vorig jaar met bijna 10 procent. Dat was volledig te danken aan een forse groei van de productie van windenergie. De hoeveelheid daarvan steeg met ruim een kwart. Daarnaast wordt hernieuwbare elektriciteit in Nederland vooral uit biomassa opgewekt. Die productie bleef vorig jaar nagenoeg gelijk aan die van 2010.

Tussen 1998 en 2011 daalde het aandeel elektriciteit uit fossiele brandstoffen van 90,5 tot 82,5 procent. Dat is vooral het gevolg van een daling van de winning van stroom uit steenkool. Het aandeel elektriciteit uit steenkool daalde van 28 procent in 1998 tot 18 procent vorig jaar. Het aandeel van stroom uit aardgas bleef stabiel op rond 60 procent.