'Minder vrijblijvende aanpak bij klimaatbeleid'

AMSTERDAM - Vrijwillige afspraken tussen overheid en bedrijfssectoren om minder CO2 uit te stoten werken niet en kunnen beter worden afgeschaft. Strengere regels werken beter.

Dat schrijven onderzoeksbureaus CE Delft en het Instituut voor Milieuvraagstukken in het woensdag aan de Tweede Kamer aangeboden rapport ‘Het Nederlandse Klimaat- en Energiebeleid, analyse van beleidsevaluaties 1989-2012’.

Over die vrijwillige afspraken, convenanten, zeggen de onderzoekers: “De inzet van instrumenten die een geringe effectiviteit hebben, of waarvan de effectiviteit niet kan worden vastgesteld, kunnen worden heroverwogen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste convenanten.”

In de industrie en de gebouwde omgeving is nog veel winst te behalen, maar dat gaat beter met een minder vrijblijvende aanpak: "Meer gericht op regulering en beprijzing en minder op subsidies en convenanten”, aldus de onderzoekers.

Energiebesparing

Over het algemeen moet meer worden ingezet op energiebesparing: “Om tot een meer kosteneffectief beleid te komen, verdient het aanbeveling om energiebesparing sterker te stimuleren.” Energiebesparing is namelijk goedkoper dan duurzame energie en door energie te besparen is er ook minder duurzame energie nodig, zo stellen de onderzoekers.

NUwerk

Tip de redactie