AMSTERDAM – Het kabinet zet in op het realiseren van 16 procent duurzame energie in 2020. In 2050 moet de energievoorziening volledig duurzaam zijn.

Dat staat in het maandag gepresenteerde regeerakkoord van PvdA en VVD. Om dit mogelijk te maken worden de uitgaven voor SDE+ verhoogd en komen er middelen beschikbaar voor het stimuleren van bij- en meestook van biomassa in kolen- en gascentrales.

De SDE, wat staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie, stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen.

Energiebesparing krijgt volgens het nieuwe kabinet prioriteit. Zo wordt de aanpak van de 'Green Deals' uitgebreid met ten minste een besparingsdeal met energiebedrijven en woningbouwcorporaties voor het versnellen van het verduurzamen van de bestaande woningen, kantoren, scholen en andere gebouwen.

Kleinschalig opwekken

Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie - waarvoor momenteel geen subsidie wordt ontvangen - wordt straks minder belast. Die belastingverlaging compenseert Rutte II door een het reguliere tarief in de eerste schijf van de energiebelasting te verhogen.

De kostprijs van windenergie op zee moet betreft versneld omlaag worden gebracht.  Daartoe wil zal het kabinet samen met energiebedrijven en de Nederlandse offshore industrie "initiatieven nemen om de innovatie in deze veelbelovende sector te stimuleren".

Met netbeheerders zal worden verkend hoe de benodigde transportinfrastructuur voor elektriciteitswinning op zee tot stand kan komen.

Elektrisch rijden

Op het gebied van elektrisch vervoer wil het nieuwe kabinet met netbeheerders,
energiebedrijven en lokale overheden afspraken maken over de laadinfrastructuur om de groei van elektrisch rijden verder te stimuleren. 

Ook streeft het kabinet naar een zogeheten "circulaire economie". De markt voor duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen wordt daarom gestimuleerd.

Duurzame groei

"Dit kabinet kiest voor duurzame groei en dat is belangrijk voor het bedrijfsleven", zegt voorzitter Marcel Engels van UNETO-VNI, de branchevereniging voor installateurs.

Om de energiedoelstelllingen te bereiken, moet er volgens Engels "een langjarig energieakkoord komen dat kamerbrede steun heeft".

Green deals

Aan het energiezuiniger maken van bestaande woningen, kantoren en scholen energiezuiniger  wil de installatiebranche vanzelfsprekend "graag een bijdrage leveren".

UNETO is teleurgesteld over het schrappen van het zogeheten 'revolverend fonds' voor energiebesparing, dat nog in het Lente-akkoord was opgenomen. "Dat is een gemiste kans", zegt Engels.

"Veel burgers willen wel energie besparen, maar financiering is daarbij een knelpunt. Dankzij een fonds met gunstige rente hadden wij 1 miljoen huizen energiezuinig kunnen maken."

Greenpeace

Joris Thijssen, campagnedirecteur van Greenpeace, over het regeerakkoord: ''Greenpeace is blij dat het nieuwe kabinet ambitieus wil zijn op het vlak van energiebesparing en duurzaamheid. Het is voor het eerst dat een kabinet wil streven naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050."

"De beoogde 16 procent duurzame energie in 2020 is een stuk meer dan waar Nederland nu op 'aankoerst'. Greenpeace maakt zich zorgen dat dit kabinet geen klimaatambities noemt en dat kolencentrales subsidies lijken te gaan ontvangen. Veel moet nog blijken bij de uitwerking.''