AMSTERDAM - Shell krijgt het in de toekomst heel moeilijk, als het olieconcern zijn beleid niet verandert. Dat zei prins Carlos de Bourbon de Parme in het radioprogramma BNR Duurzaam.

De prins is directeur van het Institute for Sustainable Innovation & Development (Insid). Ook is hij voorzitter van Nederland Krijgt Nieuwe Energie, een stichting die zich inzet voor de omslag naar schone energie.

Bedrijven als Shell die alleen focussen op fossiele brandstoffen zullen het niet redden, denkt De Bourbon de Parme. Hij zegt dan ook te vrezen voor de banen van de mensen die daar werken.

De stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie pleit voor een overgang van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen en heeft daarvoor een soort 'Deltaplan' opgesteld met 40 belangenorganisaties.

Energieakkoord

Dat sluit naadloos aan bij het plan dat de Sociaal-Economische Raad (SER) vrijdag lanceerde. Daarin pleit de SER voor een breed gedragen energieakkoord, waarin onder meer energiebedrijven, de bouwsector en de milieubeweging afspraken maken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

De komende jaren zijn volgens De Bourbon de Parme een overgangsperiode, waarin de wereld behoefte zal hebben aan alle vormen van energie omdat ''onze energielust zo groot is". Maar daarna zal het aandeel fossiele brandstof afnemen, terwijl alternatieve energie gestaag zal toenemen en ook betaalbaarder en stabieler zal worden, denkt hij.