DEN HAAG - Nederland heeft een breed energieakkoord nodig waarin bindende afspraken staan over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Daarvoor pleit de Sociaal-Economische Raad (SER) in een brief aan de onderhandelaars in de kabinetsformatie.

Volgens het adviesorgaan is er in het huidige energie- en klimaatbeleid te weinig continuïteit en samenhang. Dat belemmert het verminderen van de CO2-uitstoot en het ontwikkelen van duurzame energiebronnen.

Ook zet het de concurrentiepositie van Nederland onder druk en maakt het ons land steeds afhankelijker van de import van energie uit instabiele regio's.

Een breed gedragen energieakkoord is daarom op korte termijn nodig, concludeert de SER. Dat levert niet alleen een lagere energierekening en milieuwinst op, maar ook nieuwe banen in de bouw en aanverwante bedrijfstakken.

Regisseur

De SER biedt aan als regisseur alle belanghebbende partijen bijeen te halen. Ze noemt - behalve werkgeversorganisaties en vakbonden - energieproducenten, milieuorganisaties, woningcorporaties, de chemiebranche en de metaalsector.

VNO-NCW geeft in een reactie aan het eens te zijn met het advies van de SER. De ondernemersorganisatie is een "groot voorstander" van het aanpakken van de continuïteit en samenhang in het energie- en klimaatbeleid.

De onzekerheid die er nu is, belemmert onder andere de kansen van Nederlandse bedrijven in de snel groeiende mondiale ‘clean-tech’-markten, aldus VNO-NCW.