AMSTERDAM - In Arnhem is vrijdag het smart grid inspiratie- en demonstratiecentrum Watt connects geopend. Watt connects wil bedrijven, overheden en kennisinstellingen interactief kennis laten maken met intelligente energienetten.

Dergelijke energienetten zijn noodzakelijk voor de toekomstige energievoorziening.

Ze hebben de mogelijkheid om grootschalige inpassing van duurzame energie en lokaal opgewekte elektriciteit in ons energiesysteem toe te passen.

Wereldwijd koploper

Volgens Frits Verheij, voorzitter van de Stuurgroep van Watt connects, is Nederland wereldwijd koploper op het gebied van kennnis en demonstratie van intelligente energienetten.

"De oprichting van Watt connects is een belangrijke stap om deze positie niet alleen vast te houden maar ook te versterken. We zijn dan ook verheugd dat energie een van de topsectoren van de Nederlandse overheid is en dat smart grids daarin een belangrijke rol spelen."

Watt connects is een initiatief van energiekennisbedrijf DNV Kema, regionaal netbeheerder Liander, landelijk netbeheerder Tennet en projectontwikkelaar TCN.