AMSTERDAM - Een extra heffing op de energierekening om met dat geld te kunnen investeren in meer gas- en kolencapaciteit is onnodig. De komende tientallen jaren wordt genoeg energie opgewekt in Nederland, stelt bestuurslid Kees-Jan Rameau van energiebedrijf Eneco woensdag.

Rameau reageert hiermee op de suggestie van de bestuursvoorzitters van GDF Suez Nederland en Eon Benelux om zo'n heffing voor extra kolen- en gascentrales in te voeren.

Die zijn volgens hen nodig als buffer voor als er te weinig groene stroom is, bijvoorbeeld op windstille en zonloze winterdagen. De investeringen zijn nu niet rendabel omdat de energieprijs zo laag staat, menen de topmannen.

GDF Suez Nederland

De topman van GDF Suez Nederland, Ruud Bos, suggereerde in Het Financieele Dagblad dat de energie kan gaan uitvallen als er geen extra capaciteit wordt gecreëerd. Volgens Rameau van Eneco is dat onzin, omdat er in de komende jaren sprake is van een overcapaciteit van vijftig procent. En als na jaren die overcapaciteit is opgegeten, zijn er volgens Rameau vast oplossingen om zonne- en windenergie op te slaan.

Het overschot aan energie in de komende jaren komt mede door de bouw van kolencentrales door GDF en Eon. Die zullen door het steeds groter wordende aandeel groene stroom vaker stil worden gelegd.

Dat die daardoor onrendabel worden, wijst Ramaeu van de hand. "Stroom zal goedkoper worden als er alleen op duurzame bronnen wordt gedraaid. En de prijs zal omhoog gaan als op een windstille en zonloze dag de fossiele centrales aan moeten worden gezet."

CO2-emmissierechten

Eneco is wel voorstander van het duurder maken van het Europese systeem van CO2-emmissierechten. Nu zijn die rechten te goedkoop en worden producenten niet gestimuleerd duurzamer te werken.

Die opbrengsten daaruit moeten echter niet worden gebruikt voor de bouw van kolencentrales. "Wij hebben onze eigen nieuwe gascentrale ook helemaal zelf betaald."