AMSTERDAM - Energieproducenten GDF Suez Nederland en Eon Benelux overwegen een extra heffing op te leggen aan consumenten en bedrijven. 

Hiermee willen zij de forse investeringen in nieuwe kolen- en gascentrales bekostigen, die nodig zouden zijn als buffer als er te weinig groene stroom beschikbaar is.

Het Financieele Dagblad citeert hierover woensdag de bestuursvoorzitters van beide bedrijven. Zij stellen dat investeren in centrales die op fossiele brandstoffen draaien nu niet rendabel is vanwege de lage energieprijs.

Groene stroom

De kolen- en gascentrales zijn volgens de twee energiebedrijven nodig om de momenten op te vangen dat er weinig groene stroom is. Dat is met name in de winter het geval, op dagen dat er weinig zon en wind is en er veel vraag is. Als de investeringen uitblijven dan dreigen er energietekorten, stellen de topmannen.

Hoe hoog de heffing wordt zeggen de bestuursvoorzitters niet. Volgens het FD zal het gaan om hoge bedragen, omdat de bouw van een energiecentrale al snel een miljard euro of meer kost.

GDF Suez produceert ongeveer twintig procent van de energie in Nederland en is daarmee de grootste energieproducent. Eon Benelux is naar eigen zeggen een relatief kleine speler op de Nederlandse energiemarkt.

Kolentax

Beide bedrijven bouwen momenteel op de Tweede Maasvlakte aan kolencentrales die zuiniger zijn dan de huidige centrales. Vorige maand stuurden de twee topmannen, samen met hun collega van RWE/Essent, een brief aan informateur Henk Kamp (VVD) waarin ze ageerden tegen de herinvoering van de kolentax. Nu komen ze dus zelf met een extra heffing.