AMSTERDAM - De overheid moet niet uit het oog verliezen dat duurzame energie de Staat inkomsten kost. Dat schrijft de Algemene Energieraad (AER), het belangrijkste adviesorgaan voor de overheid op het gebied van energiebeleid, in een advies aan de regering.

De raad schrijft dat een beleid dat zich focust op innovatie en het beperken van CO2-uitstoot die negatieve gevolgen van het wegvallen van belastinginkomsten op fossiele energie kan beperken.

De Staat incasseert jaarlijks ongeveer 35 miljard euro aan belastingen op fossiele brandstoffen. Door het stimuleren van duurzame energie zullen die inkomsten de komende jaren met enkele miljarden per jaar teruglopen, zo waarschuwt de AER de regering.

"Nederland verdient relatief veel aan fossiele energie", zegt AER-directeur Folmer de Haan in een toelichting. "Hou dus rekening met het feit dat je straks ook veel inkomsten mist."

CO2-uitstoot

De AER adviseert de overheid om het energiebeleid te richten op het beperken van de CO2-uitstoot. Momenteel is het beleid nog vooral gericht op het stimuleren van duurzame productie en energiebesparing, maar dat beleid is relatief kostbaar.

De hogere kosten van duurzame energieproductie laten daarbij weinig ruimte om energiebesparing te bevorderen door meer belasting te heffen, "zonder daarbij de betaalbaarheid van energie in de waagschaal te stellen."

"Door CO2-reductie als doel te stellen krijg je meer onderlinge concurrentie tussen verschillende technieken die hetzelfde doel nastreven. Zo wordt er uiteindelijk efficiënter gewerkt", zegt De Haan.

Innovatie

In tijden van economische tegenwind moet de overheid niet bezuinigen op innovatie, zegt hij. "Innovatie kan heel veel duurzame technieken goedkoper maken en zorgt ervoor dat er nieuwe markten kunnen ontstaan. Dat is voor de Nederlandse economie heel kansrijk."

Er zijn nu al veel duurzame energie-opties, zegt De Haan, zoals zon en wind. "Maar de verwachting is dat het veel efficiënter kan. We ondersteunen de door de overheid gecreëerde topsectoren dan ook van harte", aldus De Haan.

Het helpt hierbij volgens de raad dat er door de economische recessie minder energie wordt verbruikt, waardoor de reductiedoelstellingen de komende jaren makkelijker worden gehaald. "Dit schept ruimte om op klimaatbeleid te bezuinigen."