SYDNEY - Australië en Europa gaan systemen voor CO2-emissierechten samenvoegen. De Australische minister voor Klimaatverandering Greg Combet heeft dat dinsdag gezegd.

Australië begint in juli 2015 met een systeem voor verhandelbare uitstootrechten, net als de EU dat sinds enkele jaren heeft. Bij het systeem moeten bedrijven emissierechten aankopen als ze extra CO2 uitstoten bijvoorbeeld door hogere productie.

Vanaf 2015 worden de systemen gedeeltelijk met elkaar verbonden. In 2018 moeten ze geheel samengevoegd zijn. Dat moet leiden tot betere verhandelbaarheid van de emissierechten. ''Het is ook bewijs van sterke internationale samenwerking tegen klimaatverandering. Het is een stap naar een robuuste internationale CO2-markt'', zei EU-commissaris Hedegaard.

Omstreden

Grote vervuilende landen als de VS en China willen hun bedrijven echter niet beperken door mee te doen met het CO2-rechtensysteem.

Het handelssysteem in Australië komt in de plaats van de huidige CO2-belasting. Die is erg omstreden. Het land is erg afhankelijk van de grote mijnbouwbedrijven en kolencentrales, die veel broeikasgassen uitstoten. Sinds de heffing werd aangekondigd, kelderde de populariteit van premier Julia Gillard.