AMSTERDAM - De aanhoudende droogte in de Verenigde Staten heeft het debat doen oplaaien tussen voor- en tegenstanders van bio-brandstoffen. Verschillende staten willen af van de verplichting een derde van de maisoogst hiervoor te gebruiken.

Dat schrijft persbureau Reuters in een analyse. Veehouders en voedselproducenten hebben aan president Obama gevraagd om deze verplichting teniet te doen. Die heeft nu drie maanden de tijd om een beslissing te nemen.

Aanleiding is de aanhoudende droogte, de ergste droogte in vijftig jaar, waardoor grote delen van de oogst verloren zijn gegaan. 

De Amerikaanse overheid heeft de afgelopen vijf jaar miljarden dollars aan subsidie gespendeerd aan het opzetten van een biobrandstoffeneconomie, waarin mais wordt omgezet in ethanol. 

Volgens Reuters hebben deze dollars hun uitwerking niet gemist: was bio-ethanol aanvankelijk nog erg duur, nu is ethanol uit mais één van de goedkopere oplossingen. Dit heeft ook te maken met het feit dat ethanol de verbranding van benzine efficiënter, dus schoner en goedkoper maakt. Andere efficiëntieverhogende toevoegingen zijn veel duurder.

Dus zelfs als Obama een ontheffing geeft op de bijmengverplichting, is het nog maar de vraag of de maisproducenten hun waar dan aan veehouders en voedselproducenten zullen verkopen. "Het is nu een energievorm die prima kan concurreren, zonder subsidie", aldus Reuters.