AMSTERDAM – In de eerste helft van 2012 zijn wereldwijd 30 procent minder windturbines besteld dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers die Make Consulting, een Deens adviesbureau voor de windenergiesector, deze week publiceerde. De vraag uit de belangrijke markten Europa (vooral Groot-Brittannië en Duitsland) en China en India nam sterk af. In de Verenigde Staten en Zuid-Amerika bleef de windindustrie wel goed op de been.

Door de economische crisis kortten veel overheden op hun subsidies voor duurzame energie. Ook andere financieringsbronnen droogden daardoor op. Behalve geld spelen ook zaken als onduidelijke regelgeving en slechte verbindingsmogelijkheden voor de stroomkabels een rol in de tegenvallende resultaten.

Installaties

MAKE verwacht echter dat het herstel voorzichtig inzet vanaf begin volgend jaar. Er staan namelijk voor de nabije toekomst al orders uit ter grootte van in totaal 29 GigaWatt (GW).

Maar deze bestelde windturbines zullen niet allemaal meteen geïnstalleerd worden. MAKE schat dat het aantal geïnstalleerde windturbines in 2013 5 procent lager ligt dan in 2011.