AMSTERDAM – Overheden zetten nog te weinig concrete stappen op het gebied van duurzaam inkopen. Duurzame inkoop stimuleert innovatie bij ondernemers, stellen verschillende ondernemersorganisaties vrijdag.

In een brief aan staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) roepen NEVI, MVO Nederland, De Groene Zaak, MKB Nederland en VNO-NCW de overheid op om de aanpak te versterken met concrete maatregelen.

Een jaar geleden brachten deze vijf partijen het Advies Duurzaam Inkopen uit. Zowel het kabinet als de Kamer hebben dat advies omarmd, maar de uitwerking stagneert in de praktijk, aldus de organisaties.

“Veel overheden lijken ermee onbekend of nog steeds te denken dat het duurder is. Of de noodzakelijke kennis en kunde om duurzaam in te kopen ontbreekt. Op deze manier wordt het streven – dat duurzaam inkopen na 2014 op eigen benen kan staan – niet gehaald.”

Innovatie

In de brief benadrukken de vijf partijen dat duurzaam inkopen, ofwel selecteren op basis van de prijs voor de gehele levensduur in plaats van de laagste aanschafprijs, leidt tot kostenefficiëntie voor overheden en innovatie bij ondernemers stimuleert.

Jaarlijks doet de overheid voor ongeveer 60 miljard euro aankopen.

Eén loket

De organisaties doen in de brief verschillende aanbevelingen, zoals bij alle overheden bestuurlijk draagvlak creëren en zelf het goede voorbeeld geven. Ook zou er volgens de ondernemersvertegenwoordigers zo snel mogelijk één loket voor (duurzaam) inkopen moeten komen, dat duidelijke taken en verantwoordelijkheden krijgt.

In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen wordt het potentieel van duurzaam inkopen door de overheid “nog onvoldoende herkend”, aldus de organisaties.

Serieus

Een woordvoerder laat weten dat Atsma het signaal serieus neemt. "Het kan niet zo zijn dat ondernemend Nederland z’n verantwoordelijkheid oppakt, maar overheden niet thuis geven of teveel afwachten. De staatssecretaris zal IPO, VNG en UVW hierover blijven aanspreken."

De woordvoerder meldt verder dat Atsma twee maanden geleden een brief heeft gestuurd naar gemeenten, provincies en waterschappen, waarin hij hen opriep de ambities uit het Advies Duurzaam Inkopen over te nemen in hun inkoopbeleid.