AMSTERDAM – Een nieuwe belasting op de uitstoot van CO2 heeft in Australië geleid tot protesten. Zowel grote bedrijven als burgers zouden in de problemen komen.

De nieuwe regeling houdt in dat grote vervuilers 23 dollar per ton uitgestoten CO2 moeten betalen, een bedrag dat relatief erg hoog is. De Europese Unie bijvoorbeeld rekent bedrijven ongeveer 10 dollar per ton.

De maatregelen zijn volgens de Australische premier Julia Gillard nodig, omdat het land een van de hoogste CO2-uitstoten per hoofd van de bevolking heeft.

Grote bedrijven vrezen dat hun winsten zullen dalen door de maatregel. Burgers denken dat de werkgelegenheid daalt en zijn bang voor een hogere energierekening. Ter compensatie belooft Gillard een belastingverlaging.