AMSTERDAM – Het opwekken van groene stroom kost boeren steeds vaker de kop. Ongeveer twintig vergistingsinstallaties staan al stil omdat ze niet meer rendabel zijn.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad maandag.

LTO Nederland, de belangenorganisatie voor agrarische ondernemers, trekt hierdoor aan de bel. Volgens LTO-bestuurder Eric Douma moet er elke week wel een installatie stilgelegd worden omdat de eigenaar failliet gaat.

Subsidie

Boeren die groene stroom opwekken met zo'n installatie komen in de problemen omdat een subsidieregeling voor zogenaamde MEP-vergisters na twaalf jaar afloopt. In een MEP-vergister wordt mest met ander organisch materiaal omgezet naar elektriciteit of warmte. De oude subsidieregeling wordt nu vervangen door de nieuwe SDE-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie).

De nieuwe subsidie is echter alleen voordelig voor nieuwere vergisters, waardoor eigenaren van MEP-vergisters minder subsidie krijgen. Volgens LTO Nederland komen ongeveer 100 boeren in de problemen. Zij kunnen het systeem moeilijk rendabel maken.

Volgens Douma worden pioniers door de nieuwe regeling nu juist bestraft in plaats van beloond. Hij vreest voor het verlies van 100 megawatt aan duurzame energie. Het ministerie van EL&I vindt dat de situatie lastig is, maar niet onoverkomelijk. “We kunnen het ondernemersrisico nooit helemaal weg subsidiëren.”