AMSTERDAM – Naast een verwachte groei in zonne-energie gaat Japan ook weer investeren in windenergie. Het land kampt met een tekort aan elektriciteit wegens de sluiting van kerncentrales.

Vanaf juli komen er feed-in-tarieven die het gebruik van duurzame energiebronnen rendabeler maken. Energieleveranciers zijn dan verplicht groene stroom te kopen tegen opwekkingskosten.

Om de Japanse windenergiemarkt verder te laten groeien moeten er nieuwe businessmodellen bedacht worden. Een beoogd model is het exporteren van de duurzame energie naar andere markten, met de nadruk op China.

Het plaatsen van windturbines stond even stil omdat het bestaande elektriciteitsnetwerk niet snel genoeg uitbreidde. Japan heeft momenteel ongeveer 2,5 GW aan vermogen uit windenergie, waarvan de Nederlandse windturbinebouwer Lagerwey 3 procent levert.

Op dit moment komt nog geen twee procent van de Japanse energie uit hernieuwbare bronnen.