AMSTERDAM - De bouw van windmolenparken is de afgelopen jaren gestagneerd door ineffectieve subsidieregelingen. Biogasinstallaties hebben daarentegen bovenmatig van de subsidies kunnen profiteren.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een maandag gepubliceerd rapport.

Het planbureau trekt de conclusie dat het voortdurend veranderen van subsidieregelingen 'een sterk nadelig effect' heeft gehad op de aanleg van nieuwe windparken. Belangrijkste reden is dat initiatiefnemers en hun kredietverleners telkens opnieuw moesten berekenen of het project nog wel rendabel was.

Te laag

De huidige subsidieregeling voor duurzame energie SDE+ blijkt bovendien extreem onvoordelig uit te pakken voor windenergie, omdat de subsidiebedragen per kilowattuur te laag zijn.

Ook bleef er nauwelijks meer subsidie over voor de relatief duurdere windparken, omdat alle projecten met een basissubsidiebedrag van minder dan negen cent per kilowattuur automatisch goedgekeurd werden. In de eerste helft van 2012 is hetzelfde patroon zichtbaar.

Doordat de subsidieregeling gunstig uitpakte voor relatief goedkope biogasinstallaties en mestvergisters zijn er daarvan de afgelopen jaren te veel gebouwd. Daardoor is de prijs van biomassa gestegen en lijden de installaties verlies.

Rabobank

De Rabobank kwam maandag met een rapport met vergelijkbare conclusies. Als gevolg van de ineffectieve subsidieregelingen zal Nederland de Europese doelstelling om in 2020 veertien procent van zijn energie duurzaam op te wekken niet halen.

Om toch nog aan de doelstellingen te kunnen voldoen, moet volgens een schatting van de bank 24 miljard euro extra worden geïnvesteerd in met name wind- en zonne-energie.