AMSTERDAM - De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) werkt niet goed. Daardoor dreigt Nederland de Europese doelstelling om in 2020 veertien procent van zijn energie duurzaam op te wekken niet te halen.

Dat concludeert de Rabobank in een maandag verschenen rapport.

Volgens analist Clara van der Elst van Rabobank stimuleert de SDE te veel de productie van energie uit biomassa, terwijl de meeste potentie juist ligt bij zonne- en windenergie. "Grondstofprijzen voor centrales blijven stijgen, waardoor veel biomassaprojecten verliesgevend zullen blijken."

Uit de aanvragen voor dit jaar blijkt dat er voor 3,16 miljard euro aan budget is aangevraagd voor biomassaprojecten. Het gros van de aanvragen is echter voor projecten met zonne- en windenergie.

"De investeringskosten voor een biomassacentrale zijn relatief laag, dat zou een reden kunnen zijn voor de populariteit ervan", zegt Van der Elst.

Een ander probleem is dat nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de subsidieregeling. Tussen 2008 en 2011 is slechts tachtig miljoen euro aan subsidies verstrekt, terwijl het totale budget over die periode negen miljard euro bedroeg.

Doelstelling

Door de problemen met de SDE verwacht de Rabobank dat het aandeel van duurzame energie in de totale Nederlandse energieproductie in 2020 maar negen procent bedraagt. Dat is vijf procentpunt minder dan de doelstelling.

Dat gat wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder windenergieprojecten van de grond zijn gekomen dan verwacht. Rabobank wijst er in dat kader op dat ontwikkelaars alleen subsidie voor windprojecten kunnen aanvragen als ze in het bezit zijn van een dure bouwvergunning.