AMSTERDAM - De VN-duurzaamheidstop in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro heeft geen enkele concrete afspraak opgeleverd over het afschaffen van subsidies op fossiele brandstoffen, vindt Milieudefensie.

Dit meldde Milieudefensie zaterdag, kort nadat de top was afgerond.

''Een aantal maatregelen die van levensbelang zijn voor het redden van de planeet, zijn onder invloed van het bedrijfsleven tandenloze compromissen geworden'', aldus Geert Ritsema van Milieudefensie.

''De lidstaten blijken ook niet bereid om bedrijven verantwoordelijk te houden voor de milieuschade en mensenrechtenschendingen die ze veroorzaken. Zelfs niet om hen te verplichten daarover te rapporteren'', aldus Ritsema.

Volksbeweging

Milieudefensie ziet toch nog iets positiefs omdat er volgens de organisatie tijdens de top grote verontwaardiging is ontstaan bij onder andere boeren, activisten, inheemse volkeren, vrouwen- en jongerenbewegingen. Zij zouden zich niet vertegenwoordigd voelen.

''Dat heeft geleid tot een brede, wereldwijde volksbeweging die zich blijft verzetten tegen de richting die de VN wil inslaan'', aldus Ritsema. Het kan volgens hem niet zo zijn ''dat het bedrijfsleven de dienst uitmaakt in het grootste huis van de democratie, de Verenigde Naties''.

'Niet mislukt'

Volgens oud-minister van Milieu en hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht Jacqueline Cramer was de teleurstellende uitkomst van de top in Rio te verwachten, want het ontbrak aan concrete doelstellingen. 

Volgens Cramer is het in het huidige tijdsgewricht bijna niet mogelijk om afspraken over duurzaamheid tussen landen te bewerkstelligen, omdat er te veel machtsconflicten zijn. De groei in Westerse landen is ten koste gegaan van het milieu, zegt zij.

Nu landen als China economische groei doormaken zullen zij zich niet willen binden aan afspraken. ''Het goede voorbeeld uit het Westen ontbreekt'', aldus Cramer.

Toch is de oud-minister niet cynisch over 'Rio'. ''De top is meer dan een vergadering tussen landen''. Volgens haar moet het milieu het nu hebben van de andere partijen die ook aanwezig waren bij de top: lokale overheden, burgerbewegingen en 'groene' CEO's van multinationals die wél ambitieuze doelstellingen hebben. ''Zij houden de druk op de ketel'', aldus Cramer.