DEN HAAG - Bedrijven die zich bewust zijn van de waarde en bedreigingen van de natuur kunnen daar hun voordeel mee doen.

Dat blijkt uit de studie TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) die staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) donderdag naar de Tweede Kamer stuurde.

In opdracht van Bleker bekeek adviesorganisatie KPMG de kansen en bedreigingen voor Nederlandse bedrijven (in onder meer land- en tuinbouw, visserij, chemie en toerisme).

Bedreigingen als de klimaatverandering, stijgende voedselprijzen, toenemende vraag naar biobrandstoffen en soja en gebrek aan zoetwater, bieden echter ook economische mogelijkheden.

Kansen

Zo liggen er volgens de onderzoekers bijvoorbeeld kansen om een belangrijke rol te gaan spelen op het gebied van 'bioplastics', gemaakt van natuurlijke grondstoffen die niet concurreren met de voedselproductie. En het het ontwikkelen van plantaardig visvoer voor kweekvis helpt de overbevissing terug te dringen.

Snelle beslissers kunnen een voorsprong nemen op de concurrentie en inspelen op de toenemende druk op de soortenrijkdom in de natuur biedt bedrijven kansen om op langere termijn voort te bestaan, luidt de boodschap.

Voor ondernemers die te weten willen komen hoe ze snel en goed kosten en baten op dit gebied tegen elkaar kunnen afwegen, komt later dit jaar een masterclass, mede opgezet door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.