AMSTERDAM - Staatbosbeheer overweegt om private investeerders binnen te halen om zo meer financiële armslag te krijgen.

Dat zegt directeur Chris Kalden in het Financieele Dagblad van maandag, in reactie op een plan van de adviesraad van de verzelfstandigde overheidsorganisatie.

Lid van de adviesraad Frederik van Beuningen pleit in de krant zelfs voor een complete privatisering van Staatsbosbeheer in een landgoed-bv. 

Die zou tweeënhalf miljard euro moeten ophalen bij particuliere aandeelhouders en op termijn zelf inkomsten moeten genereren. "Dat mag niet vloeken met de doelstelling van Staatsbosbeheer", benadrukt van Beuningen, zelfs actief als actieve belegger.

Gedeeltelijk

Kalden zegt in het FD een gedeeltelijke privatisering 'passender' te vinden. Volgens hem moet de overheid wat betreft eigendom betrokken blijven. Een andere manier om geld binnen te halen wordt echter wel serieus overwogen door Kalden, zeker gezien het vooruitzicht dat de overheid in de toekomst minder gaat bijdragen.

"De boodschap van de overheid is dat er minder publieke middelen beschikbaar komen, terwijl de belangstelling voor natuur alleen maar stijgt", zegt hij in de krant.

Staatsbosbeheer is sinds 1998 verzelfstandigd, daarvoor viel het rechtstreeks onder het ministerie waar natuurbeheer onder viel. Sindsdien is de organisatie al voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van geld.

Zo verhuurt de organisatie boerderijen en wordt hout verkocht uit de beheerde bossen. In 2011 had Staatsbosbeheer een omzet van 153 miljoen euro, met een bijdrage van 89 miljoen van de Rijksoverheid.