AMSTERDAM – Het kost nog eens 28 biljoen euro extra om de wereldwijde CO2-uitstoot in 2050 met de helft te verminderen ten opzichte van 2005. Dat bedrag komt bovenop de verwachte investeringen van 100 biljoen euro.

Dit stelt het Internationale Energie Agentschap (IEA) in een rapport.

Volgens het IEA brengen de hoge kosten wel een voordeel met zich mee. Zo zouden de investeringen in hernieuwbare energie zich drie keer uitbetalen en hebben meer mensen in ontwikkelingslanden toegang tot elektriciteit.

Eerder pleitte IEA-directeur Maria van der Hoeven dat overheden zich meer moeten mengen in het duurzaamheidsvraagstuk en strenge regels moeten opstellen.

Controversieel

Het rapport komt op het moment dat Europa harde richtlijnen aan landen gaat stellen om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarover wordt woensdag een definitief besluit verwacht. De richtlijnen zijn controversieel: er wordt getwijfeld aan de efficiëntie van de plannen, omdat verschillende lidstaten de richtlijnen niet willen of kunnen naleven.