BRUSSEL - De Europese Commissie roept Europa op ook doelen te gaan stellen voor na 2020 voor de winning van energie uit hernieuwbare bronnen. Het is volgens Europees commissaris Günther Oettinger (Energie) cruciaal dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

Europa heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2020 een vijfde van de energie uit hernieuwbare bronnen, zoals wind of waterkracht, te halen. Volgens de commissaris gaat Europa dit halen, maar hij drong aan op nieuwe doelstellingen voor de 10 jaar erna omdat anders de kans bestaat dat de winning van deze energie zal terugvallen.