AMSTERDAM - Om investeringen in duurzame energie te bevorderen pleiten VNO-NCW, MKB-Nederland en Natuur en Milieu voor een ‘groene investeringsmaatschappij’ (GIM), met een rol voor zowel het bedrijfsleven als de overheid.

Acht financiële instellingen, waaronder ING en ABN Amro, hebben al aangegeven een bijdrage te willen leveren. Ook een aantal institutionele beleggers wil meedoen.

De initiatiefnemers zien “knelpunten” bij de financiering van duurzame projecten, bijvoorbeeld bij energiebesparing in de bouw. De groene investeringsbank zou duurzame projecten moeten “organiseren, structureren en waar noodzakelijk financieren”.

Op die manier moet het groenfonds gaan bijdragen aan de overgang naar een duurzame economie en het creëren van werkgelegenheid. “De economie moet sneller groener”, zegt Erik Te Brake, secretaris bij VNO-NCW.

Obstakels

Er zijn volgens Te Brake “duizend-en-een obstakels” die de financiering van duurzame projecten in de weg staan.

Het Holland Financial Centre (HFC) zette die knelpunten eind vorig jaar al op een rij in een haalbaarheidsstudie naar de Groene Investeringsmaatschappij. Woensdag publiceerde het HFC vervolgens, onder leiding van de bekende econoom Lex Hoogduin, een uitvoerig investeringsvoorstel voor het groene fonds.

Volgens Te Brake van VNO-NCW zou er direct gestart kunnen worden met de aanpak van financieringsknelpunten die energiebesparing in de gebouwde omgeving belemmeren.

De belangenverenigingen noemen een bijdrage van de overheid essentieel. Te Brake: “Het gaat daarbij onder meer om een bijdrage aan de operationele kosten van het GIM, het wegnemen van beperkingen in wet- en regelgeving en een consistent duurzaamheidsbeleid.”

Dit is een aanpak die volgens hem naadloos aansluit bij de “Groene Groei Deal” die VNO-NCW, MKB-Nederland en Natuur en Milieu eind 2011 met de overheid sloten.

“Praktische problemen oplossen en positieve resultaten snel uitrollen, is het devies”, stelt Te Brake. “Dat is aan ondernemers wel toevertrouwd.”