AMSTERDAM – Nederlanders die zelf met zonnepanelen energie opwekken, ofwel decentrale energieopwekking, moeten een meer prominente plaats in de markt krijgen.

Dat stelt Bart Jan Krouwel, oud hoofd maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de Rabobank en nu zelfstandig adviseur MVO.

Op donderdag 24 mei spreekt Krouwel tijdens het congres The Solar Future in Haarlem over decentrale energieopwekking in de zonne-energiemarkt. NUzakelijk stelde hem een aantal vragen.

Wat moet er volgens u gebeuren in de huidige zonne-energiemarkt in Nederland?

“Ik pleit voor meer decentrale energievoorzieningen, omdat dat naar mijn idee de weg naar een duurzame energievoorziening mogelijk maakt. Op het gebied van wet- en regelgeving moet er nogal wat veranderen, want de huidige energiewet zit spontane initiatieven op het gebied van eigen energie-opwekking in de weg.”

“Daarnaast kunnen kleine, lokale initiatieven in deze financiële crisis lastig de financiering rond krijgen bij banken. Dat moet anders. Banken zeggen dat ze niet kunnen investeren. Ik vind dat ze een alibi verzinnen, want ze zitten simpelweg niet op kleinschaligheid te wachten. Zij denken alleen aan de kostenkant, en niet aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

“Verder moet er een samenwerking komen tussen alle organisaties die zich bezig houden met zonne-energie. Naar mijn idee wordt er te vaak niet hetzelfde liedje gezongen, waardoor de boodschap niet effectief is. Ook moet er meer voorlichting over het gebruik van zonnepanelen naar de consument toe komen.”

Welke rol gaat het Lente-akkoord volgens u spelen in de gedecentraliseerde zonne-energieopwekking?

“Ik ben best positief over het akkoord, maar uiteindelijk weten we nog niet wat er precies in komt te staan. Nu al stellen verschillende partijen dat het goed of dat het slecht is. We moeten daarom echt richting een eenduidig geluid van de sector.”

“Wel ben ik bang dat deze gelegenheidscoalitie niet op de lange termijn denkt. Na de verkiezingen in september zou het akkoord weer compleet anders kunnen zijn, dus je weet niet hoe stabiel het Lente-akkoord uiteindelijk is.”

“De politiek moet inzien dat je met duurzaamheid niet op korte termijn de sier moet maken en dat het als een jojo gebruikt wordt. Een goed voorbeeld hiervan is de subsidieregeling die maar heel kort geduurd heeft.”

Tijdens het congres heeft u het over een strijd van de consument tegenover energiereuzen. Valt er ook voor de energiebedrijven nog wat te winnen?

“Als de energiebedrijven vast blijven zitten in 'marketingdenken', dan komt er niet veel van duurzaamheid terecht. Het gevaar is dan dat er polarisatie tussen decentrale en centrale energieopwekking kan optreden.”

“Energiebedrijven moeten zich dus coöperatief opstellen tegenover kleinschalige initiatieven. In eerste instantie is dat voor hen concurrentie, maar als ze de kennis delen en er een mooi partnership ontstaat, dan is dat voor beide partijen een win-win-situatie. Als grote bedrijven echt duurzaamheid willen uitstralen, helpen ze ook de kleine initiatieven. Er valt wat dat betreft nog veel te winnen in hun professionaliteit.”