AMSTERDAM – Overheden over de hele wereld doen te weinig aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en CO2-reductie. Dat zegt Maria van der Hoeven, directeur van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Van der Hoeven zei dit op een congres in Londen, zo meldt de Britse krant The Guardian woensdag.

Volgens Van der Hoeven zijn beleidsmakers en ministers schuldig aan de opwarming van de aarde, als zij geen stappen ondernemen om de CO2-doelstellingen van 2020 te halen.

Het IEA stelt dat het wereldwijde energiegebruik voor 28 procent uit hernieuwbare bronnen moet bestaan in 2020, en voor 47 procent in 2035.

De uitspraak van Van der Hoeven komt op het moment dat de Britse premier David Cameron op het laatste moment zijn toespraak over duurzame energie schrapte.