DEN HAAG - Het energieverbruik in Nederland was vorig jaar bijna 7 procent lager dan in 2010. De zachte winter, de lagere productie van elektriciteit en de geringere productie van de petrochemische industrie waren de oorzaken.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag bekendgemaakt heeft.

Het verbruik van aardgas was in 2011 door de zachte winter bijna 13 procent lager dan in het koude jaar 2010. Zonder het effect van die winter daalde het aardgasverbruik bijna 6 procent. Volgens het CBS hangt dat samen met de economische terugval aan het eind van vorig jaar. In de petrochemische industrie is 10 procent minder verbruikt. Deze industrietak, die de grondstof voor plastics maakt, reageert altijd zeer snel op economische schommelingen.

De gegevens zijn afkomstig van CBS (download hier de data). - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Toename

Het verbruik van motorbrandstof voor vervoer nam vorig jaar met 1 procent toe. Dat komt mede door de groei van de transportsector in 2011, aldus het CBS.

Er werd in 2011 aanzienlijk meer elektriciteit ingevoerd. Dat was blijkbaar goedkoper dan die zelf te produceren, concludeert het CBS. Door de lagere productie van elektriciteit was er minder aardgas nodig.