AMSTERDAM – Er is veel animo voor de stimuleringsregeling voor de productie van duurzame energie SDE+, zo meldt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie donderdag.

De regeling werd op 13 maart opengesteld en er is voor dit jaar nu al twee miljard euro aan projecten ingediend. In totaal zijn er 489 aanvragen gedaan.

Met de initiatieven kan genoeg energie worden opgewekt voor het verbruik van 250.000 huishoudens. Nieuw in 2012 is dat ook warmteprojecten in aanmerking komen voor de stimuleringsregeling.

Zonne-energie

Vooral op het gebied van zonne-energie, mestvergisting en aardwarmte zijn veel initiatieven ingediend. "Dit levert duurzame energie én nieuwe banen op", zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). "Met de projecten die dit jaar worden gehonoreerd kunnen 2000 mensen aan de slag."

Agentschap NL, de organisatie die de SDE+ uitvoert, gaat de komende periode bekijken of de ingediende projecten aan alle voorwaarden voldoen. Het totale budget bedraagt 1,7 miljard euro.