BRUSSEL - Het niet-uitvoeren van Europese milieuregels kost de Europese economie 50 miljard euro per jaar.

Dat berekende de Europese Commissie, die dan ook woensdag opriep tot betere naleving ervan. Volgens de berekeningen levert het doorvoeren van bijvoorbeeld afvalregels ook nog eens 400.000 banen op.

Europees Commissaris Janez Potocnik (milieu) benadrukte dat de regels ''geen Brussels bedenksel'' zijn. Hij moet constateren dat de naleving door lokale, regionale en nationale overheden nog wat te wensen overlaat.

De commissaris wijst erop dat het niet-naleven van de regels niet alleen schade toebrengt aan het milieu, maar ook het bedrijfsleven op kosten jaagt. ''Dat kunnen we ons in deze crisistijd niet veroorloven.''