DEN HAAG - In 2011 is 12 miljard kWh hernieuwbare elektriciteit geproduceerd en dat is goed voor 10 procent van het totale elektriciteitsgebruik in Nederland. Het aandeel van de 'duurzame' elektriciteit is daarmee ongeveer gelijkgebleven aan dat van het jaar ervoor. 

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Er werd 5 procent meer energie gehaald uit wind, dankzij meer windmolens. De wind laat het de afgelopen jaren een beetje afweten. In 2010 was er bijna een kwart minder wind dan gebruikelijk, in 2011 leek het ook die kant op te gaan. ''In december 2011 waaide het echter veel'', aldus het CBS en dat leidde zelfs tot een record voor de windmolens. Dankzij die laatste maand lag de windhoeveelheid in 2011 maar iets onder het langjarige gemiddelde.

Uit biomassa werd ongeveer eenzelfde hoeveelheid elektriciteit gewonnen als in 2010. Het grootste deel van de hernieuwbare elektriciteit wordt in ons land gewonnen uit biomassa.