AMSTERDAM – Er zijn te veel initiatieven op het gebied van mvo’s en de effectiviteit van die zelfregulering bij bedrijven is niet duidelijk. Bedrijven zien als gevolg door de bomen het bos niet meer.

Dit verklaart hoogleraar privaatrecht Martijn Scheltema tegenover NUzakelijk.nl. Hij gaat als parttime onderzoeker bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam bekijken welke initiatieven wel effectief zijn en welke niet.

“Het probleem is dat er zoveel initiatieven zijn. Voor bepaalde branches zijn er bijvoorbeeld maar liefst 90 initiatieven”,  aldus Scheltema. “Als je als bedrijf wil kiezen zie je door de bomen het bos niet meer.”

Volgens Scheltema ontstaat er zoveel private regulering omdat er bij overheidsregulering beter wordt gekeken of nieuwe regulering wel nodig is. “Dit leidt tot wildgroei van private initiatieven want er is geen private overkoepelingorganisatie die dat reguleert.”

Kaf van het koren

“Naar mijn idee is het belangrijker om het kaf van het koren te scheiden. Je moet bedrijven instrumenten geven om dit te doen.” Dit probeert Scheltema met zijn onderzoek te testen. Bedrijven hebben dit nodig denkt Scheltema.

Bijvoorbeeld bij overheidsaanbestedingen wordt er geëist dat een onderneming aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. “Maar hoe toon je nou aan dat je echt effectief bezig bent met ene initiatief? Dit blijkt niet meteen uit een label.”

Financieel aantrekkelijk

Verder is het ook financieel aantrekkelijk voor bedrijven. Uit onderzoek zou blijken dat ondernemingen die actief aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen beter presteren dan bedrijven die dit niet doen.

“Een bedrijf zelf kan natuurlijk ook gewoon de eigen verantwoordelijkheid voelen om iets te doen. Vooral bij grote bedrijven leeft dit. Die kunnen het zich niet meer permitteren om het niet te doen.”

Financieel perspectief

Bij het toetsen van hoe effectief regelgeving is kijkt de hoogleraar naar een aantal facetten. Het financieel perspectief is hier een van. “Wat doet een maatregel nou voor het bedrijf, maar ook voor het milieu, consumenten en lokale gemeenschappen?”

Het belangrijkste hierbij is dat het netto-effect positief is. “Het kan bijvoorbeeld zijn dan een bepaalde maatregel goed is voor het milieu, maar het kan weer slecht zijn voor de consument omdat die een duurder product moet kopen.”

Verder gaat Scheltema ook in op sociologische en psychologische aspecten. “Je moet bijvoorbeeld kijken naar de acceptatienormen van consumenten om te weten of iets effectief zal zijn. Het gaat er vooral om dat je gedrag effectief beinvloedt en dat doen regels niet zonder meer."

Ervaring en kennis

Scheltema denkt dat vooral het MKB van dit onderzoek zal kunnen profiteren. “Ook grotere bedrijven kunnen nut hebben van dit onderzoek, maar de kleinere bedrijven die moet je helpen.”

“Ook voor overheden en ngo’s kan het van belang zijn. Vaak twijfelen deze aan de maatregelen van bedrijven. Op deze manier kunnen bedrijven zeggen: ‘kijk, ik hou me er echt aan’.”