AMSTERDAM – De Europese Unie blijft vasthouden aan de heffing op de CO2-uitstoot van vliegtuigen die van en naar Europa vliegen. China weigert deze taks te betalen. 

Dat stelt de website over EU-regelingen EurActiv. Isaac Valero Ladron, zegsman van de Europese Commissie (Klimaat), blijft er vertrouwen in houden dat Chinese luchtvaartmaatschappijen voldoen aan de regelgeving.

China kondigde maandag aan dat het zijn luchtvaartmaatschappijen verbiedt de taks te betalen. Desnoods wil het land vrachttoeslagen verhogen of andere kosten doorbelasten.

Ladron benadrukte dat het voor China duurder is zich niet aan de heffing te houden. Chinese vluchten worden voor minder dan twee euro extra belast. Houdt het land zich niet aan de taks, dan kan het rekenen op een boete van honderd euro per ton uitgestoten CO2.

Top

Op 14 februari komen de EU en China in Beijing bijeen voor een internationale top. De heffing op de CO2-uitstoot zal daar naar alle waarschijnlijkheid het gesprek van de dag zijn.