AMSTERDAM – Nederland ligt op schema met de tussendoelen van de Europese Unie voor hernieuwbare energie in 2015/2016. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage, die het ministerie van Economische Zaken dinsdag publiceerde.

Uit het rapport ‘Energie uit hernieuwbare bronnen 2009-2010’ blijkt dat duurzame energie in Nederland in de periode 2015/2016 een aandeel van 7 tot 8 procent zal krijgen. In 2009 was dit nog 4 procent. De EU gaat uit van een aandeel van 7,6 procent per lidstaat als tussendoel.

Het ministerie waarschuwt wel dat Nederland het doel voor 2020 van 14 procent niet gaat halen: Nederland blijft mogelijk steken op 12 procent.

Ook met de productie van duurzame elektriciteit is Nederland succesvol gebleken. De productie van duurzame elektriciteit was in 2010 bijna 10 procent van het totale elektriciteitsverbruik, waardoor de Europese Richtlijn Hernieuwbare Elektriciteit uit 2001 is behaald.