AMSTERDAM – Het verhogen van de Europese reductiedoelen voor broeikasgassen kan Nederland 1,4 miljard euro gaan kosten. De kosten voor de hele Europese Unie zouden oplopen tot 25 miljard euro.

Dit meldt Het Financieele Dagblad woensdag op basis van een doorberekening van de Europese Commissie.

De EU streeft nu naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met twintig procent in 2020 ten opzichte van 1990. EU-klimaatcommissaris Connie Hedegaard heeft aangegeven dit te willen verhogen naar dertig procent.

Investeren

Uit de doorberekening blijkt dat de kosten grotendeels op rekening komen van het bedrijfsleven, dat moet investeren in het opwekken van duurzame energie en energiebesparing. De Europese Commissie hoopt dat op deze manier de vraag naar energie-efficiënte machines stijgt.

Volgens de Europese Commissie heeft het plan ook voordelen voor de prijzen van overtollige emmissierechten. De prijzen zouden opgedreven worden, waardoor overheden hun inkomsten zien stijgen naar zeven miljard euro.

Kritiek

Landen met een laag inkomen, zoals Hongarije en Bulgarije zullen financieel het meest merken van het nieuwe reductiedoel. De Poolse eurocommissaris Janusz Lewandowski uitte al eerder kritiek op de plannen. De EU stelt dat de doelstelling voor 2020 nu al bijna gehaald is.