AMSTERDAM – Verladersorganisatie EVO is niet blij met het voorstel van de Europese Commissie om de uitstootnorm voor zwavel op de Noordzee, Baltische Zee en in het Kanaal te verlagen. De concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven zou hierdoor een flinke klap krijgen.

Per 1 januari 2015 zou de uitstoot van zwavel door scheepvaart verlaagd moeten worden van 1 procent naar 0,1 procent. EVO stelt dat de kosten van het vervoer over zee hierdoor met veertig procent stijgen.

Vooral Noord-Europese bedrijven in de staal- en papierindustrie zouden het concurrentienadeel gaan voelen. Ook de Verenigde Staten voeren per 1 januari 2015 de nieuwe norm in.

De scheepvaartindustrie wordt als een grote vervuiler gezien, vooral in de uitstoot van CO2. De International Maritime Organization (IMO) dringt al enige tijd bij de Europese commissie aan op betere regelgeving omtrent duurzaamheid in de scheepvaart.