AMSTERDAM – Nederland blijft achter bij de landen van de G20 als het aankomt op het terugdringen van de zogenoemde CO2-intensiteit: de verhouding tussen de CO2-uitstoot en het Bruto Nationaal Product.

De CO2-intensiteit van Nederland steeg in 2010 met 2,4 procent, zo blijkt donderdag uit de Low Carbon Economy Index van PwC. Wereldwijd bedroeg de stijging 0,6 procent.

"Tot 2050 moet de Nederlandse CO2-intensiteit met minstens 5,2 procent per jaar afnemen. Een onrealistisch scenario bij de huidige investeringen in de verduurzaming van onze economie", denkt Jeroen Kruijd, PwC-expert op het gebied van CO2-uitstoot. De overheid heeft als doel de CO2-uitstoot met 40 procent te hebben gereduceerd in 2030.

Door de CO2-intensiteit te berekenen, kan onafhankelijk van de economische groei of krimp van een land bekeken worden hoe het staat met de CO2-uitstoot.

Bedrijven

Ook bedrijven zullen volgens PwC op een andere manier hun CO2-uitstoot moeten rapporteren, door dit per eenheid te doen. “Denk aan geproduceerde groente, auto's, kilometers of omzet, kortom output. Dan pas kun je zien wie er structureel goed bezig is", aldus Kruijd.

Een pluspunt is volgens het rapport dat private investeerders steeds meer kansen zien in schone technologie. Vorig jaar werd er wereldwijd een recordbedrag van 243 miljard dollar in geïnvesteerd.

Ook hebben overheden toegezegd meer geld te steken in het tegengaan van klimaatverandering. Toch zal het gat tussen de 243 miljard dollar en de benodigde 500 miljard dollar moeilijk te dichten zijn, aldus het rapport.

Het PwC-rapport is verschenen tijdens de klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban, die maandag van start is gegaan.