AMSTERDAM - Offshore wind is op dit moment nog te duur, maar het moet en kan goedkopers. Dit concludeert adviesbureau Roland Berger. De kosten van offshore wind zijn twee keer zo hoog als windmolens op land.

Het adviesbureau pleit voor een nauwere samenwerking in de gehele keten, van realisatie van het windpark tot het onderhoud ervan.

Associate Arnoud de Vries van Roland Berger: “Er is een brede consensus dat er besparingen in de orde van dertig tot veertig procent worden genoemd”. De toverwoorden om de kosten te verlagen zijn een ‘nauwere samenwerking’ en het aangaan van ‘strategische allianties’.

De Vries en zijn collega Arnoud van der Slot, partner bij Roland Berger stellen: “De offshore windenergie bedrijven moeten zich gaan realiseren dat ze hun concurrentievoordeel juist kunnen versterken door samen te werken en hun expertise te delen."

Grote spelers

"De grote spelers moeten zich openstellen voor samenwerkingen en integratie. De kleinere, meer gespecialiseerde bedrijven zullen moeten kiezen met wie ze zich willen verbinden en hoe ver ze bereid zijn te gaan in het delen van hun expertise en technologie. Alleen dan zal de offshore windindustrie sterk genoeg worden om aan de hoge eisen te voldoen."

Besparingsmogelijkheden

Volgens De Vries zijn er talrijke besparingen mogelijk door samenwerking die de industrie zelf aandraagt. De Vries: “Bijvoorbeeld door een geïntegreerd ontwerp te maken van de mast (boven water, nu geleverd door de turbinebouwer) en de fundering (onder water, van de leverancier van de fundering) kan veel staal worden bespaard."

"Of door speciale installatieschepen te ontwerpen, waarmee een vooraf op de wal geassembleerde turbine, inclusief mast en bladen, direct op de fundering wordt geplaatst – dat voorkomt de complexe assemblage in moeilijke omstandigheden op zee”.

Nieuwe bedrijfstak

Tegen de stroom in heeft de Nederlandse regering juist haar ambities van windcapaciteit verlaagd. Maarten de Vries, associate bij Roland Berger in Nederland: “Hier ligt echter een grote kans, omdat Nederlandse bedrijven goed zijn in offshore technologie en ook in het buitenland een goede positie innemen”.

Volgens De Vries ligt er een kans om een sterke, nieuwe bedrijfstak te ontwikkelen. Een bedrijf als Eneco maakte eerder bekend een offshore windpark aan de Noordzee te gaan realiseren.

40 gigawatt

De European Wind Energy Association (EWEA) wil in 2020 veertig gigawatt aan offshore windcapaciteit realiseren. In juni 2011 is er 3,3 gigawatt aan capaciteit geïnstalleerd in Europese wateren.

Dit is genoeg om tussen de zevenhonderd duizend en 1,3 miljoen woningen van stroom te voorzien. De komende tien jaar zal er dus nog bijna 17 gigawatt aan capaciteit erbij moeten.