AMSTERDAM – Ondernemingen leggen steeds meer verantwoording af over de gevolgen van hun bedrijfsvoering voor mens en milieu. Vooral bedrijven in opkomende economieën winnen terrein met duurzaamheidsverslaglegging.

Dat blijkt uit driejaarlijks internationaal onderzoek van KPMG. Ondernemingen in China rapporteren in bijna 60 procent van de gevallen over duurzaamheid, waarmee ze de achterstand snel aan het inlopen zijn. Van de ondernemingen in Rusland maakt ruim de helft een duurzaamheidsverslag.

Een op de drie bedrijven weet inmiddels financiële waarde te creëren uit duurzame initiatieven.

Van alle ruim 3000 onder de loep genomen ondernemingen maakt 64 procent inmiddels een duurzaamheidsverslag. Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zuid-Afrika voeren de ranglijst aan.

Nederland

In Europa rapporteert ruim 70 procent van de bedrijven over duurzaamheid. Van de Nederlandse bedrijven maakt 82 procent een duurzaamheidsverslag, vergeleken met 62 procent in 2008.

De eigendomsstructuur van ondernemingen maakt veel verschil. Zo maakt bijna 70 procent van de publieke bedrijven een verslag, tegenover 36 procent van de familiebedrijven.

Grote bedrijven brengen het er beter vanaf dan kleinere. Sectoren die er in positieve zin uitspringen zijn de farmacie, de bouw en de automobielindustrie.