ROTTERDAM - Vrachtwagens die het Rotterdamse havengebied ingaan moeten vanaf 1 januari 2014 zijn uitgerust met een schonere dieselmotor die minder schadelijke stoffen uitstoot. Het college van B en W van Rotterdam heeft dit maandag bepaald.

Dit verkeersbesluit dat toegangseisen stelt aan vrachtverkeer met bestemming Maasvlakte 1 en 2, is nodig om te voldoen aan strengere Europese milieuregels om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Vrachtwagens die na 1 januari 2013 op kenteken zijn gezet, moeten volgens het besluit een zogenoemde Euro 6 dieselmotor hebben. Trucks die eerder op kenteken zijn gezet mogen niet ouder zijn dan 7 jaar.

Invoeringsperiode

De ondernemersorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) en EVO kunnen leven met het besluit. Dat konden ze niet met de eisen die de gemeente aanvankelijk had gesteld, die onder meer uitgingen van een kortere invoeringsperiode (vanaf 2013).

De organisaties vreesden voor omvangrijke kapitaalvernietiging omdat de sector onvoldoende tijd zou hebben om het wagenpark ''te verschonen''.

Partijen besloten daarom een onderzoek uit te voeren naar mogelijke alternatieven, met als resultaat een verkeersbesluit dat volgens gemeente en Havenbedrijf Rotterdam in de eerste jaren zelfs beter is voor de luchtkwaliteit dan het oorspronkelijke besluit.