AMSTERDAM - 88 procent van de Nederlanders wil dat er meer gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Dit blijkt uit onderzoek van Quintel Intelligence en Blauw Research in opdracht van Gasterra.

Er zijn drie lagen van de bevolking ondervraagd: duizend burgers, vijfhonderd studenten en vijfhonderd scholieren.

Ook blijkt dat het aandeel duurzame energie en kernenergie te hoog wordt ingeschat. De ondervraagden schatten ramen het percentage kernenergie op 13 procent, windenergie op 12 procent, zonne-energie op 10 procent en waterkracht op 6 procent.

De werkelijkheid is dat deze vier bronnen samen minder dan 1 procent van onze energie produceren.

Aardgas

Verder wordt het aandeel aardgas te laag ingeschat (23 procent tegen 47 procent in werkelijkheid). Bij aardolie zitten de ondervraagden er ook naast (21 procent tegen 37 procent in werkelijkheid).

Het percentage kolen (10 procent) komt wel overeen met de werkelijkheid. Biomassa/biogas wordt iets te hoog ingeschat (6 procent tegen 4 procent in werkelijkheid).

De ondervraagden voorspellen dat het energieverbruik in 2030 met 74 procent is toegenomen. 70 procent denkt dat het klimaat verandert door toedoen van de mens en 17 procent voorspelt dat er over 50 jaar onvoldoende energie beschikbaar is.