AMSTERDAM – De Europese klimaatdoelstellingen voor 2050 zijn haalbaar zonder extra beleidskosten. Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van de conclusie van een verkenning die de Europese Commissie voorbereidt over het terugdringen van de uitstoot van CO2.

De verkenning strekt ertoe te onderzoeken hoe de Europese Unie op de lange termijn de CO2-uitstoot met 80 tot 95 procent kan terugdringen ten opzichte van 1990. Daaruit blijkt dat de kosten om die doelstelling te halen niet hoger hoeven te zijn dan wanneer de huidige gang van zaken wordt voortgezet, en ‘wellicht’ zelfs lager kunnen uitvallen.

De Commissie voorziet dat de kosten van het energiesysteem hoe dan ook flink zullen stijgen. Waar de kosten in 2005 nog goed waren voor een grove 10,5 procent van het bbp, is een percentage van 14,6 van het bbp voorzien in 2050.

Afspraken

Momenteel is een grote verandering van het beleid nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, en niet slechts te blijven steken op de helft van de reductiedoelstelling. De EU-leiders hebben zich in 2007 vastgelegd op een reductie van ten minste een vijfde van de broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990 en 30 procent als de rest van de wereld meedoet.